Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych uczniów klas ósmych

Uwaga Uczniowie klas ósmych! 15.06.2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Będzie ona trwała do 10 lipca. W tym czasie należy zarejestrować się do systemu drogą elektroniczną korzystając z linku (w dalszej części posta):

Administrator

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/Pamiętajcie:


1.   Do elektronicznej rekrutacji potrzebujecie własnego adresu skrzynki e – mail. Szkoła nie udostępnia Wam żadnych haseł ani loginów. 

2.   Możecie kandydować do trzech szkół.

3.   W obrębie każdej szkoły wybieracie nieograniczoną ilość klas, zwiększając szanse na przyjęcie do danej placówki.

4.   Na pierwszym miejscu wstawiacie szkołę na której najbardziej Wam zależy.

5.   Do 10 lipca możecie wprowadzać zmiany.

6.   Jeżeli zapomnicie hasła / login  (warto po pierwszym zarejestrowaniu zrobić sobie ich zdjęcie telefonem) odzyskujecie je poprzez adres e – mail.

7.   Kiedy podejmiecie ostateczną decyzję, drukujecie wniosek, który podpisuje Wasz Rodzic i zanosicie do szkoły wskazanej jako pierwsza. Do szkół wskazanych na dalszych miejscach nie zanosicie wniosków.

8.   Pamiętajcie, aby nie przekroczyć terminu 10 lipca.


W razie trudności zawsze możecie się skontaktować ze mną za pośrednictwem Librusa. Istnieje możliwość dokonania rejestracji i wydrukowania wniosku w szkole po wcześniejszym ustaleniu ze mną terminu.


Życzę powodzenia i dokonywania dobrych wyborów.


Agnieszka Ciechan

Pedagog

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl