Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola w Ciecierzynie na rok szkolny 2020/21 wyłonionych w drodze postępowania uzupełniającego. 

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do placówki w postaci pisemnego oświadczenia należy składać do dnia 26.06.2020 osobiście w sekretariacie szkoły, pozostawiając w skrzynce na dokumenty znajdującej się w przedsionku budynku szkolnego w godz. 8.00 - 14.00 lub drogą elektroniczną na adres szkola@zpociecierzyn.pl. 

Oświadczenie do pobrania w zakładce "rekrutacja - rekrutacja uzupełniająca do przedszkola" oraz przy wejściu do budynku szkoły.

Załączone pliki

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl