ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE

PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. BP. WŁADYSŁAWA GORALA

Rekrutacja

Informujemy, że na stronie internetowej gminy Niemce zostały zamieszczone informacje n/t zasad rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na r. szk. 2020/2021, w tym Harmonogram oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Poniżej zamieszczamy link do strony gminy z w/w informacją.

Niezbędne informacje uzyskają Państwo także w sekretariacie szkoły lub przeczytają na tablicy ogłoszeń.

Gmina Niemce - zasady rekrutacji

Lepsza Szkoła

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl