Rekrutacja do klasy I

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I. 

Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do kl. I SP na r. szk. 2023/2024 zostały zamieszczone na stronie Gminy Niemce.

Harmonogram rekrutacji oraz link do strony z informacjami zamieszczamy poniżej.   

https://www.niemce.pl/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci-oswiatowe/n,267765,rekrutacja-do-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024.html 

Załącznik nr 2 - harmonogram rekrutacji do kl. 1 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl