Rekrutacja do klasy I

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szkoła Podstawowa im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024 - w dniach od 21 maja 2024 do 24 maja 2024 można składać wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

1.     Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. 1, oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. oraz klauzula informacyjna, dostępne są do wydruku na stronie internetowej www.zpociecierzyn.pl poniżej oraz w zakładce REKRUTACJA – rekrutacja do klasy1. Druki można pobrać również z sekretariatu szkoły.

2.     Wypełnione dokumenty prosimy składać w formie papierowej w sekretariacie placówki, w godz. 7.00 - 15.00.

3.     Dnia 05 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 podamy do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1. 

4.     W terminie od 05 czerwca 2024 r. godz. 12:00 do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 15:00, rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie w postaci pisemnego oświadczenia. Potwierdzenie woli przyjęcia dostępne do pobrania na stronie www.zpociecierzyn.pl poniżej, w zakładce rekrutacja – rekrutacja do klasy 1, lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. Forma składania wypełnionego dokumentu jak w pkt.2.

5.     Dnia 11 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 podana zostanie do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy 1 S.P. w Ciecierzynie.

6.     W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Nr. telefonu: 81 7561310 REKRUTACJA DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

https://www.niemce.pl/aktualnosci/n,351620,rekrutacja-do-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2024-2025.html


Załączone pliki

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl