Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo pozwoli:


1. Podnieść bezpieczeństwo i higienę cyfrową swoich uczniów.

2. Realizować tematyczne diagnozy szkolne.

3. Budować szkolną profilaktykę e-uzależnień.

4. Tworzyć szkolne zasady korzystania ze smartfonów.

5. Wpływać na rozwój inspirującej przestrzeni edukacyjnej.

6. Realizować społecznie odpowiedzialne projekty.

7. Tworzyć kreatywne życie offline i dbać o realne więzi.

8. Dzielić się z innymi szkołami i tworzyć wspólnotę szkół.


Więcej informacji o realizowanym projekcie znajduje si na stronie https://dbamomojzasieg.pl/soc/

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl