Nauczyciele

Hanna Adamczyk - Edukacja przedszkolna

Ks.Robert Brzozowski - Religia

Agnieszka Bugała - Edukacja wczesnoszkolna, Doradztwo zawodowe

Agnieszka Ciechan - Pedagog szkolny

Jacek Dmowski - Wychowanie fizyczne

Anna Domownik - Edukacja przedszkolna

Magdalena Klimek - Matematyka

Katarzyna Gontarczyk - Edukacja wczesnoszkolna

Anna Gromek - Matematyka, Informatyka

Aleksandra Kata - Psycholog szkolny

Bożena Kądziela - Fizyka, Chemia, Edukacja dla bezpieczeństwa

Jadwiga Kicińska - Edukacja przedszkolna, nauczyciel wspomagający

Paulina Kuć- Język polski, Historia

Joanna Kozaczuk-Hnatów - Język niemiecki, Zajęcia świetlicowe

Teresa Kozieł - Religia

Anna Kusyk - Nauczyciel bibliotekarz

Monika Lubańska - Edukacja przedszkolna

Beata Madej - Edukacja przedszkolna

Arkadiusz Mazurek - Wychowanie fizyczne, Technika, informatyka

Marta Prokop - Język angielski

Beata Poździk - Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Rarak - Geografia, Biologia, Przyroda

Barbara Rusin-Gliwka - Nauczyciel wspomagający

Monika Siegieda - Przyroda, Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Stawecka - Muzyka, Plastyka

Małgorzata Szczesiak - Język angielski

Ewelina Wawro-Gospodarek - Edukacja przedszkolna

Katarzyna Wieczorek - Język polski

Grażyna Wójtowicz - Logopeda

Magdalena Wójtowicz - Wicedyrektor- Historia, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie do życia w rodzinie

Sylwia Wójtowicz - Edukacja wczesnoszkolna

Urszula Zielonka - Dyrektor, Edukacja przedszkolna

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl