Biblioteka

Biblioteka Szkoły Podstawowej im bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00

Nauczyciel bibliotekarz mgr Anna Kusyk


Kontakt z nauczycielem:

e-mali: anna.kusyk2@wp.pl


ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl