Biblioteka

Biblioteka Szkoły Podstawowej im bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie

 Zaprasza

Od 22.03.2021r do 9.04.2021r

biblioteka czynna w środy w godzinach 8.00 – 14.00


Nauczyciel bibliotekarz mgr Anna Kusyk


Kontakt z nauczycielem:

e-mali: anna.kusyk2@wp.pl

Biblioteka ostatnie aktualności

Komunikaty, ogłoszenia, sprawozdania

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl