Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w Przedszkolu w Ciecierzynie

Szanowni Państwo! Informujemy, że zgodnie z Harmonogramem czynności wprowadzonym Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2020/2021, ogłaszamy postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w Przedszkolu w Ciecierzynie.

Administrator

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w dniach od 1 do 10 czerwca 2020.

 Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce - mając na względzie ograniczenie niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID 19 wprowadzamy na terenie naszej placówki następujące rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego bez konieczności wychodzenia Państwa z domu w celu dostarczenia dokumentów lub w taki sposób, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z pracownikami placówki:

- w zakładce Rekrutacja – rekrutacja uzupełniająca do przedszkola - dostępne są do pobrania wnioski i oświadczenia oraz inne aktualne informacje dotyczące rekrutacji. Wydrukowane wnioski można pobrać również ze stolika umieszczonego przy wejściu do budynku szkoły. 

- wypełnione dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres szkola@zpociecierzyn.pl lub wrzucić do skrzynki na dokumenty umieszczonej w przedsionku placówki w godz. 7.30 – 14.00, bez konieczności kontaktu z pracownikami szkoły.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości w dniu 22 czerwca 2020, o godz. 12.00.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl