„Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Konkurs plastyczny adresowany do uczniów klas I–III

Zapraszamy do udziału w konkursie szkolnym organizowanym przez bibliotekę szkolną!

Administrator

Regulamin konkursu:

I. Organizator:

     Biblioteka Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.

II. Cel konkursu:

 1.Włączenie się w obchody Roku Świętego Jana Pawła II 


III. Zasady i warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III.

  2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

  3. Laurka -praca plastyczna powinna być w formacie A4, technika dowolna.

  4. Laurka powinna być wykonana samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy  osoby dorosłej.

 5. Jedno dziecko może być autorem tylko jednej laurki.

 6. Przesłanie zdjęcia laurki przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:

    a. zgłosił uczestnika do udziału w Konkursie,

b. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie Konkursu,

c. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej szkoły.7. Zdjęcie laurki należy przesłać na adres e-mail : anna.kusyk2@wp.pl

do 18 maja  2020 r.

(w treści e-maila proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).


Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl