Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023-2024

Administrator

Rozdział pierwszy: w klasach 1-3


Każde zakończenie roku szkolnego jest wyjątkowe i niepowtarzalne, zwłaszcza dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Podobnie było w piątek, 21 czerwca, gdy o godz. 8.00 w sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2023/2024 przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

Zainaugurowano go programem artystycznym w wykonaniu uczniów kl. III a i III b. przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli; pani Katarzyny Gontarczyk i pani Moniki Siegiedy .Na początku uroczystości zabrała głos pani Dyrektor Urszula Zielonka ,która powitała wszystkich zebranych na uroczystości : uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przybyłego gościa -panią Renatę Leszcz- sekretarz Gminy Niemce.

Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klas trzecich tańcem- Polonezem. Były także wiersze , piosenki o tematyce wakacyjnej .Uroczystość uświetnił pokaz tańców przygotowanych przez panią Paulinę Włoch instruktorkę zajęć tanecznych pozalekcyjnych , prowadzonych w naszej szkole.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły zabrała głos pani Dyrektor Urszula Zielonka W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły podsumowała krótko mijający rok szkolny, podziękowała nauczycielom za zaangażowanie, ciekawe pomysły, wycieczki i projekty edukacyjne, w których przez cały rok szkolny brały udział dzieci. Pani Dyrektor pogratulowała uczennicom i uczniom, wiele ciepłych słów skierowała pod adresem dzieci z klas trzecich, które kończą pierwszy etap edukacji i już po wakacjach spotkają się z nowymi nauczycielami i przedmiotami. Życzyła im samych sukcesów w kolejnym etapie ich edukacyjnej podróży. Złożyła także wszystkim najlepsze życzenia udanych, radosnych, pełnych słońca i beztroski wakacji.

W czasie uroczystości miało miejsce pożegnanie pani Renaty Owczarczyk- sekretarki szkolnej ,która po wielu latach pracy w naszej szkole odchodzi na zasłużoną emeryturę .Uczniowie z tej okazji przygotowali specjalną dedykację w postaci wiersza i piosenki dla pani Renaty. A dyrekcja naszej szkoły -pani Dyrektor Urszula Zielonka i pani Wicedyrektor Magdalena Wójtowicz pożegnały panią sekretarkę wręczając jej bukiet kwiatów i składając najlepsze życzenia ,jednocześnie dziękując za wspaniałą pracę dla naszej całej społeczności szkolnej .

Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała również za pomoc na rzecz szkoły i społeczności szkolnej wszystkim zaangażowanym rodzicom , wręczając dyplomy i podziękowania

Powody do wzruszeń mieli rodzice uczniów, którzy towarzyszyli swoim pociechom podczas uroczystości. Nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymało w tym roku 23 uczniów z klasy 2 i klas 3 .Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe .Natomiast wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali nagrody książkowe za swoją pracowitość i chęć zdobywania wiedzy i umiejętności w całym roku szkolnym. Za 100% frekwencję w całym roku szkolnym nagrodzono uczennicę klasy 3a .

Podczas tej wyjątkowej uroczystości wyróżnionym uczniom złożono gratulacje.

Wręczono również dyplomy i nagrody za osiągnięcia w konkursach :

-Konkursie Pięknego Czytania i Konkursie Czytania Ze Zrozumieniem -dyplomy i nagrody książkowe wręczyły panie : Katarzyna Gontarczyk i pani Monika Siegieda ,

- Konkursie matematycznym „Orzeł Matematyczny”- dyplomy i nagrody wręczyła pani Beata Poździk ,

- Konkursie na „Najlepszego Czytelnika” – dyplom i nagrodę wręczyła pani Anna Kusyk,

- oraz za uczestnictwo w zajęciach Chóru Szkolnego i Kółka Artystycznego pod kierownictwem pani Magdaleny Staweckiej .

Na zakończenie uroczystości w klasach 1-3 życzenia złożyli wszyscy zabierający głos - życząc uczniom, nauczycielom oraz rodzicom wspaniałych wakacji, pełnych radości i beztroski, aby ten czas był okazją do odpoczynku, nabrania sił i spędzenia niezapomnianych chwil z bliskimi.


Rozdział drugi: w klasach 7-8

Każda szkoła jest taka sama, a jednocześnie zupełnie inna- rozpoczęli pożegnanie ósmoklasistów uczniowie klasy siódmej i podczas programu artystycznego próbowali w bardzo dowcipny, typowy dla siebie sposób, udzielić odpowiedzi na pytanie po co komu szkoła? Bo skoro np. chemia jest wszędzie, to po co jeszcze w szkole? A historia? Ważne są przecież dni, których jeszcze nie znamy! Po czym uczniowie przeszli do prezentowania umiejętności i planów na przyszłość. Niektóre przydatne, wyliczone sprawności bardzo rozbawiły publiczność- gra aktorska- oskarowe odegranie bólu brzucha przed kartkówką, z w-f- najszybszy w klasie bieg …do lodówki! I tak dalej, i tak dalej aż do belgijki, którą odtańczyli wspólnie uczniowie klasy ósmej i siódmej wraz wychowawcami i dyrekcją. Śmiesznie i wzruszająco zarazem, bo koniec szkoły skłania też do refleksji, a

„ (…)Dziś wartość twą podstawówko w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo „żegnaj” mówię tobie.”

Na zakończenie tej części uroczystości uczniowie złożyli, już poważnie, Ślubowanie, a potem zostały podsumowane dokonania w edukacji i działalności artystycznej oraz sportowej uczniów. Pani Dyrektor Urszula Zielonka wraz wychowawcami wręczyła nagrody za wyniki w nauce, 100% frekwencję oraz podziękowała rodzicom za współpracę i zaangażowanie w działalność szkoły. Pan Jacek Dmowski pogratulował sportowcom. Opiekunowie działań artystycznych- pani Magdalena Stawecka, Grażyna Wójtowicz i Katarzyna Wieczorek wręczyły dyplomy za pracę w chórze Madzimuzy i Kole Żywego Słowa, a pani Marta Prokop doceniła aktywnych w Samorządzie Uczniowskim. Na koniec głos zabrali bohaterowie tej części zakończenia roku- uczniowie klasy ósmej, a wzruszającym podsumowaniem była końcowa piosenka pt.”Do kołyski” z repertuaru zespołu Dżem w wykonaniu Leny Dąbrowskiej.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Ksiądz kanonik Robert Brzozowski, który złożył życzenia odchodzącym ósmoklasistom i przewodniczący Rady Rodziców, pan Andrzej Jóźwik.

Rozdział trzeci- ostatni: w klasach 4-6

Zakończenie roku szkolnego, po powitaniu przez Dyrekcję prezydium Rady Rodziców - pani Anny Kuzioły i pana Andrzeja Jóźwika, poprowadziła opiekunka Samorządu Uczniowskiego- pani Natalia Wójcik. I tradycyjnie, na początku pojawiły się występy artystyczne: recytatorek z Koła Żywego Słowa, chórzystów z zespołu Madzimuzy, tancerzy z zespołów klasy 4a i 4b. Po rozdaniu podziękowań dla artystów, za dokonania w roku 2023/24 zostali uhonorowani sportowcy, potem aktywni czytelnicy i uczniowie pracujący w Samorządzie Uczniowskim, a pani Magdalena Klimek nagrodziła dokonania matematyczne. Po tym pani Dyrektor Urszula Zielonka wraz z wychowawcami wręczyła nagrody i wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w nauce oraz 100% frekwencję. W tym roku, w klasach 4-6 aż 42 uczniów zasłużyło na nagrody, a dwie osoby w klasie 5 miało 100% frekwencję. Pani Dyrektor doceniła też aktywnych Rodziców. Do dyplomów dołączyła bardzo wiele ciepłych słów i wyliczyła działania szkoły, w których wkład rodziców był nieoceniony.

W tej części miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Na emeryturę postanowiła odejść pani Małgorzata Rarak, nauczycielka geografii i biologii, wychowawczyni wielu uczniów. Jej obecni wychowankowie, klasa 6a, życzyli swojej Pani wszystkiego, co najlepsze. Podziękowali za wyrozumiałość, sprawiedliwość i ciepłą atmosferę, tworzoną każdego dnia w szkole. Obiecali dokonywać w życiu mądrych wyborów, by Pani mogła być z nich dumna. A ponieważ Pani Małgorzata Rarak, „Pani Monisia” to osoba bardzo otwarta i dobra, zadedykowali Jej piosenkę „Kocham cały świat”, którą zaśpiewała Gabrysia Stawecka. Podziękowania i serdeczności dla Pani Małgorzaty Rarak za wielki wkład pracy w edukację młodzieży dla Pani Małogrzaty usłyszeli wszyscy zebrani od pań Dyrektor ZPO.

W podsumowaniu, życzenia do uczniów skierowała pani Dyrektor Urszula Zielonka i pan Andrzej Jóźwik- przewodniczący Rady Rodziców. Następnie uczniowie udali się do sal, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami. Wybuch nieskrywanej radości dał wszystkim do zrozumienia, że właśnie zaczęły się długo wyczekiwane WAKACJE!


Zakończenie roku szkolnego

klasy 1-6

https://youtu.be/QzPnhmOkO0g


klasy 7-8

https://youtu.be/S2gvpGu963c

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl