X Gminny Konkurs Matematyczny "Mistrz Matematyki" -Ciecierzyn 2024

Administrator

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon


10 maja 2024 r. Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie gościł uczestników X Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz matematyki”. W konkursie wzięło udział 20 uczniów klas trzecich i 1 uczennica z klasy drugiej z siedmiu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Niemce.

-ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie – 5 uczniów , w tym 1 uczennica z klasy II ,

-ze Szkoły Podstawowej w Dysie -2 uczniów .

-ze Szkoły Podstawowej w Jakubowicach - 4 uczniów,

-ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie - 2 uczniów ,

-ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie -2 uczniów,

-ze Szkoły Podstawowej w Niemcach -4 uczniów ,

-ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej - 2 uczniów .

Uczestnicy konkursu wyłonieni podczas eliminacji wewnątrzszkolnych musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, stosowania zasad i prawidłowości matematycznych, bardzo dobrym wykonywaniem obliczeń.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych - Urszula Zielonka oraz honorowy gość konkursu -wieloletni Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie -Pan Mirosław Studniewski .

Konkurs, jak co roku, ukazał uczniom użyteczność matematyki w życiu codziennym, przybliżył wiedzę i umiejętności matematyczne, zachęcił dzieci do podejmowania i rozwiązywania zadań i problemów w oparciu o programowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej oraz dostarczył radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu, a także zachęcił uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać 30 zadań, o różnym stopniu trudności, w ciągu 60 minut. Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy i umiejętności matematycznych, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań.


Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie :

  • Pani Magdalena Klimek – przewodnicząca - nauczycielka matematyki SP w Ciecierzynie
  • Pani Ewa Rabos – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP w Krasieninie
  • Pani Dorota Gajownik – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP w Rudce Kozłowieckiej
  • Pani Anna Mitrus - nauczycielka SP w Nasutowie

Wyniki konkursu:

Mistrzem matematyki klas III w roku szkolnym 2023/2024 została

uczennica SP w Dysie – Martyna Lewandowska , która uzyskała 55 pkt. na 60 możliwych

II miejsce zajął uczeń SP w Jakubowicach Konińskich – Bartosz Olesiuk , uzyskawszy 53 pkt.

III miejsce zajął: Bartłomiej Lipnicki ze SP w Niemcach , uzyskawszy 51 pkt.


Komisja przyznała jedno wyróżnienie dla : Leona Zwojszczyka - ucznia SP w Krasieninie – który uzyskał 45 pkt.


Pan Marian Golianek -Wójt Gminy Niemce - zwycięzcom konkursu wręczył dyplomy i nagrody, a pozostałym uczestnikom konkursu, podziękowania i upominki. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania za rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej.

Podziękowania otrzymały Panie :

- Jolanta Augustyńska

- Renata Staniak

- Renata Barwińska

- Ewa Rabos

- Anna Hunek

- Dorota Gajownik

- Emilia Białek

- Agnieszka Bugała

- Katarzyna Gontarczyk

- Monika Siegieda

oraz Pan Marek Bijak.


Podziękowania otrzymali także członkowie komisji konkursowej. Wszystkim uczestnikom X Gminnego Konkursu Matematycznego „ Mistrz Matematyki” oraz ich nauczycielom gratulujemy!!!

Święto królowej nauk w Ciecierzynie zakończyła degustacja wspaniałego tortu przygotowanego specjalnie na okrągłą dziesiątą edycję konkursu .

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym partnerom: Wójtowi Gminy Niemce za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem oraz przekazanie funduszy na zakup nagród i materiałów papierniczych; Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych za przekazanie funduszy na zakup materiałów papierniczych; Instytutowi Sądecko-Lubelskiemu za ufundowanie nagród; Radzie Rodziców za ufundowanie tortu oraz przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu; Wydawnictwu Mac Edukacja za przekazanie upominków.

Organizatorzy: Beata Poździk

Katarzyna Gontarczyk

Monika Siegieda


Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl