XVIII Gminny Konkurs Pięknego Czytania -Krasienin 2024

Administrator

Sukcesy naszych uczennic z klas trzecich

w

XVIII GMINNYM KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA

KRASIENIN 2024 r


 

            W dniu 14 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Krasieninie odbył się XVIII Gminny Konkurs Pięknego Czytania Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Niemce. W konkursie wzięło udział 22 uczniów klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była przyjaźń.

            Uczestnicy konkursu wyłonieni w eliminacjach szkolnych zaprezentowali wysoki poziom umiejętności czytania. Zmaganiom konkursowym z uwagą przysłuchiwało się jury w składzie: Pani Irena Aftyka – instruktor GOK w Niemcach, Pani Dorota Kopyść – bibliotekarka GBP w Niemcach, Pani Janina Jurkowska – emerytowana nauczycielka SP w Krasieninie.

            Wspaniałe nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez Wójta Gminy Niemce Pana Krzysztofa Urbasia oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach Panią Renatę Antoszek. Władze gminy reprezentowała Pani Iwona Prażmo, która wspólnie z dyrektor SP w Krasieninie Anną Czernicką –Szpakowską oraz jurorkami wręczyła laureatom cenne nagrody.

Wyniki konkursu :

I miejsce - Maria Wit-Rusiecka SP w Krasieninie

I miejsce - Bartłomiej Lipnicki SP w Niemcach

II miejsce - Franciszek Kubik SP w Niemcach

II miejsce - Leon Zwojszczyk SP w Krasieninie

III miejsce - Natalia Pasternak SP w Jakubowicach Konińskich

III miejsce - Julia Jaszczuk kl. 3b - ZPO w Ciecierzynie - przygotowanie- p. Katarzyna Gontarczyk

Wyróżnienia:

Gabriela Goral SP w Rudce Kozłowieckiej

Amelia Kęsicka SP w Nasutowie

Jadwiga Szymanek kl. 3a - ZPO w Ciecierzynie - przygotowanie p. Monika Siegieda

Aleksandra Grzeszczak kl. 3a - ZPO w Ciecierzynie - przygotowanie p. Monika Siegieda

Emilia Aleksandrowicz SP w Niemcach

Julia Misiak SP w Niemcach

Jakub Ikwanty ZPO w Dysie

Gratulujemy!

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl