Złote pasma dla Chórów Madzimuzy

Administrator

23 marca 2024 roku w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyło się wydarzenie, w którym wzięły udział chóry Madzimuzy i Madzimuzy Mini - Prezentacje Chóralne i XVIII Wojewódzki Konkurs Chórów Programu Śpiewająca Polska. Oba zespoły wyśpiewały najwyżej oceniane złote pasma w swoich kategoriach wiekowych, a dodatkowo chór Madzimuzy zajął 3 miejsce pod względem punktacji wśród nagrodzonych złotymi pasmami chórów.

Jury w składzie:

Prof. dr hab. Monika Mielko-Remiszewska - przewodnicząca

Prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek

Dr hab. Barbara Pazur, prof. UMCS

wysłuchało i oceniło 29 chórów (13 w Prezentacjach, 16 w Konkursie) .

Chórom występującym w konkursie uważnie przysłuchiwało się także Nieoficjalne Jury, złożone z członkiń Koło dyrygenckie UMCS.

Chórom towarzyszyli akompaniatorzy - Anna Kabulska i Dymitr Harelau. Konferansjerem był Robert Gonet.

Sprawami organizacyjnymi zajęły się kuratorki regionalne - Malgorzata Nowak i Izabela Urban.

Chórzystów wspierali rodzice, rodziny. Mogli liczyć również na ogromne wsparcie Dyrektor ZPO w Ciecierzynie Pani Urszuli Zielonki, Pani Wicedyrektor Magdaleny Wójtowicz oraz emerytowanego Dyrektora Pana Mirosława Studniewskiego, którzy zaszczycili uczniów i rodziców swą obecnością w tym dniu, złożyli gratulacje po występach, a także za trud i pracę, nagrodzili słodkim poczęstunkiem.

Sobota 23 marca to był zdecydowanie szczęśliwy dzień dla chórów Madzimuzy!

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl