Sukcesy uczniów w gminnych konkursach plastycznych

Administrator

W dniu 13.03.2024r w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród za Konkursy Gminne "Kartka wielkanocna 2024" oraz "Nasze rady na odpady". Na początku powitano zaproszonych gości oraz laureatów konkursów wraz opiekunami. Następnie uczniowie tamtejszej szkoły zaprezentowali wiersze o tematyce ekologicznej. Chwilę później Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś wraz Panią Aliną Gromaszek, Dyrektor szkoły w Nasutowie, wręczyli zwycięzcom konkursów nagrody wraz dyplomami.

Wśród laureatów znalazły się uczennice naszej szkoły:

W konkursie “Nasze rady na odpady”

Kategoria wiekowa klasy I-III

I miejsce

Zofia Bednarczyk SP Ciecierzyn kl. 2

III miejsce

Martyna Stanisławek SP Ciecierzyn kl. 2

Wyróżnienie

Hanna Budzyńska SP Ciecierzyn kl. 2

Kategoria wiekowa klasy IV-VIII

III miejsce

Gabriela Stawecka SP Ciecierzyn kl. 4

W konkursie na Kartkę Świąteczną „Wielkanoc 2024” główną nagrodę, w postaci upowszechnienia projektu w formie wydania kartki świątecznej z logo Gminy Niemce, która zostanie rozesłana w imieniu Wójta Gminy Niemce z życzeniami świątecznymi do mieszkańców gminy, wygrała praca naszej uczennicy Gabrieli Staweckiej kl. 4.

Prace oceniła Komisja Konkursowa w składzie:

· Grażyna Gliwka

· Anna Pytka

· Małgorzata Stefaniak

· Grzegorz Brzozowski

Ogromne gratulacje dla zwycięzców.

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl