Spotkanie z policjantem "Bezpieczna droga do szkoły”

Administrator

    W naszej szkole kładziemy nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną

z bezpieczeństwem dzieci. Każdego roku szkolnego uczniowie uczestniczą

 w spotkaniu z policjantem. W ramach edukacji w tym kierunku w dniu 3 października odwiedzili nas aspirant Marek Bokła oraz aspirant Tomasz Petela z Komisariatu Policji

 w Niemcach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas I-III.

     Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.

    Innym istotnym tematem pogadanki z dziećmi było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się

 z numerami alarmowymi i zasadami poruszania się rowerem po drodze. Policjanci zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówili sposoby unikania ich. Duże zainteresowanie dzieci wzbudził mundur policjanta oraz akcesoria potrzebne do jego pracy. Na koniec spotkania funkcjonariusze udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów. Poprzez wizytę funkcjonariuszy w szkole uczniowie mieli również okazję do poznawania zawodu policjanta.

    Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

Agnieszka Bugała


Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl