Sukces naszych recytatorów na IX Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej „A to Polska właśnie…”

Administrator

9 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej w Niemcach odbył się IX Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „A to Polska właśnie…”. Honorowy patronat objął Wójt Gminy Niemce pan Krzysztof Urbaś, który ufundował atrakcyjne nagrody dla laureatów. Uczestnikami byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Gminy Niemce. Naszą szkołę reprezentowali : Anita Wasilewska, Agata Kozieł i Bartłomiej Pietras. Recytacjom przysłuchiwali się opiekunowie uczniów, prezes Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto” - pan Andrzej Małek, dyrektor naszej szkoły - pan Jerzy Wójcik, wicedyrektor – pani Barbara Józefacka oraz jury: pani Renata Antoszek – dyrektor GBP, pani Renata Staszek – wieloletni nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły, pan Stanisław Zgierski - przedstawiciel Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto”, wieloletni nauczyciel języka polskiego. Wśród laureatów znalazła się również reprezentantka naszej szkoły,  Agata Kozieł, która  otrzymała zaszczytne 1 miejsce!.  Gratulujemy sukcesu! 

Protokół konkursu 

Nasze sukcesy | Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach (edupage.org) 

Fotorelacja 

Album fotograficzny | Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach (edupage.org) 

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl