Wycieczka do Muzeum Narodowego w Lublinie

Administrator

Zamek królewski w Lublinie to wyjątkowy zabytek na polskiej mapie. Jak sugeruje już sama nazwa — budowla służyła niegdyś polskim królom, ale nie tylko. Na przestrzeni wieków była też siedzibą wojsk, a nawet więzieniem. Poza bogatą historią, dodatkowym atutem zamku w Lublinie jest fakt, że część jego elementów zachowała się w świetnym stanie i stanowi zabytek na skalę światową.

                W XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, wzniesiono, na miejscu pałacowego budynku z XII wieku, murowany zamek otoczony murem obronnym. Wówczas też powstał gotycki kościół zamkowy pod wezwaniem Trójcy Świętej, który pełnił funkcję kaplicy królewskiej. Zamek, leżący na królewskim szlaku z Krakowa do Wilna, cieszył się zainteresowaniem i opieką Jagiellonów. Około 1520 roku Zygmunt Stary przebudował zamek na okazałą rezydencję królewską. W 1569 roku w murach zamku obradował sejm, na którym podpisano akt unii polsko-litewskiej. Jednak w XVII wieku, w wyniku wojen, zamek uległ zniszczeniu. W latach 1824-1826, z inicjatywy Stanisława Staszica i wg projektu lubelskiego architekta Jana Stompfa wzniesiono nową budowlę w stylu neogotyku angielskiego, przeznaczoną na więzienie Królestwa Kongresowego. Funkcję więzienia zamek pełnił przez 128 lat. W latach 1831-1915 było tu więzienie carskie dla uczestników walk o niepodległość, między innymi powstańców styczniowych z 1863 roku. Po likwidacji więzienia w 1954 roku i przeprowadzeniu prac remontowych zamek przeznaczono na cele kultury. Od 1957 roku jest ponownie siedzibą główną Muzeum Lubelskiego. Obecnie zbiory Muzeum zgromadzono w kilku działach, m.in.: archeologicznym, numizmatycznym, militariów czy etnograficznym. W galerii malarstwa eksponowany jest słynny obraz Jana Matejki "Unia Lubelska", a także cenne płótna twórców polskich i zagranicznych.

               26 kwietnia klasy : pierwsza oraz dwie klasy drugie uczestniczyły w wycieczce do Lublina. Celem wyjazdu była lekcja muzealna w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim. Podczas dwugodzinnej lekcji pt. "Poznajemy muzeum" uczniowie zwiedzili wystawy stałe i wystawę czasową min. wystawę poświęconą generałowi Mieczysławowi Smorawińskiemu oraz zapoznali się z zawodem archeologa i wystawą eksponatów archeologicznych odkrytych na ziemiach lubelskich. Obejrzeli również Kaplicę Trójcy Świętej. Ostatnim punktem pobytu były warsztaty muzealne. Po zapoznaniu się z gatunkami malarstwa, każdy uczeń wykonał swój obraz lub narysował eksponat muzealny, który najbardziej zapamiętał .

 

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl