Gminny Konkurs matematyczny -Mistrz matematyki klas III.

Administrator

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon

 

5 maja 2023 r. Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie gościł uczestników IX Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz matematyki”. W konkursie wzięło udział 22 uczniów klas trzecich z siedmiu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Niemce. Uczestnicy konkursu wyłonieni podczas eliminacji wewnątrzszkolnych musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, stosowania zasad i prawidłowości matematycznych, bardzo dobrym wykonywaniem obliczeń. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Wójt Gminy Niemce - pan Krzysztof Urbaś i Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych - pan Mirosław Studniewski.

     Konkurs, jak co roku, ukazał uczniom użyteczność matematyki w życiu codziennym, przybliżył wiedzę i umiejętności matematyczne, zachęcił dzieci do podejmowania i rozwiązywania zadań i problemów w oparciu o programowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej oraz dostarczył radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu, a także zachęcił uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać 30 zadań, o różnym stopniu trudności, w ciągu 60 minut. Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy i umiejętności matematycznych, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie :

•        Pani Magdalena Klimek – przewodnicząca - nauczycielka matematyki SP w Ciecierzynie

•        Pani Bożena Malinowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP w Niemcach

•        Pani Jolanta Popłońska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP w Krasieninie

Wyniki konkursu:

Mistrzem matematyki klas III w roku szkolnym 2022/2023 został uczeń SP w Dysie – Marek Nowakowski, uzyskał 43 punkty na 60 możliwych – opiekun p. Monika Chamera

II miejsce zajęła uczennica SP w Ciecierzynie - Marie Bułas, uzyskawszy 41 pkt.opiekun p. Beata Poździk.

III miejsce ex aequo zajęli: Bartosz Kurzempa ze Szkoły Podstawowej w Dysie, uzyskawszy 39 pkt. – opiekun p. Monika Chamera oraz Antoni Obel ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie - opiekun p. Jolanta Popłońska

Komisja przyznała dwa wyróżnienia: Bartłomiej Jaworski - uczeń SP w Rudce Kozłowieckiej - uzyskał 38 pkt.- opiekun p. Małgorzata Wójtowicz oraz Tomasz Kopyść ze SP w Krasieninie, który uzyskał 37 pkt.- opiekun p. Jolanta Popłońska

Pozostali uczestnicy:

•        Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich,

•        Szkoła Podstawowa w Niemcach,

•        Szkoła Podstawowa w Nasutowie.

           Pan Mirosław Studniewski - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie - zwycięzcom konkursu wręczył dyplomy i nagrody, a pozostałym uczestnikom konkursu, podziękowania i upominki. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania za rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej. Podziękowania otrzymali także członkowie komisji konkursowej. Wszystkim uczestnikom IX Gminnego Konkursu Matematycznego „ Mistrz Matematyki” oraz ich nauczycielom gratulujemy!!!

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Wójtowi Gminy Niemce za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem oraz przekazanie funduszy na zakup nagród i materiałów papierniczych; Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych za przekazanie funduszy na zakup materiałów papierniczych oraz na poczęstunek dla uczestników konkursu; Wydawnictwom Nowa Era i Mac Edukacja za przekazanie upominków.

Organizatorzy: Z. Wróbel i B. Poździk


Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl