REGULAMIN XI GMINNEGO TURNIEJU KLAS SZÓSTYCH O PUCHAR IM. BŁ. BPA WŁADYSŁAWA GORALA.

Administrator

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl