REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY PIERWSZEJ

Administrator

Szkoła Podstawowa im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024 - w dniach od 04 maja 2023 do 10 maja 2023 przyjmowane są wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły. 


Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. 1, oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. oraz klauzula informacyjna, dostępne są do wydruku na stronie internetowej zpociecierzyn.pl w zakładce REKRUTACJA – rekrutacja do klasy1. Druki można pobrać również z sekretariatu szkoły. 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl