SPRZĄTAMY DLA POLSKI 2023.

Administrator

Akcja "Sprzątamy dla Polski " to inicjatywa, która ma na celu zachęcenie uczniów do dbania o czystość w swoim środowisku . Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Patronat nad wydarzeniem objęli w tym roku m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

21 kwietnia dołączyliśmy do tej ogólnopolskiej akcji. Została ona zorganizowana z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie z klas I-VI wraz z nauczycielami zbierali  śmieci na  terenie wokół szkoły. Dzieci grabiły liście w parku szkolnym.

W ramach Operacji Czysta Rzeka uczniowie z klas starszych udali się na rzekę Ciemięgę, gdzie oczyszczali brzegi rzeki z pozostawionych tam odpadów.

W wyniku akcji zebrano kilkadziesiąt worków posegregowanych odpadów. 

Podsumowując, akcja "Sprzątamy dla Polski" to doskonała inicjatywa, która uczy młodych ludzi odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz podnosi ich świadomość na temat ekologii. Jest to również znakomita okazja, aby działać wspólnie w celu ochrony naszego środowiska.

 

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl