Komunikat o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Ciecierzynie

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie

Administrator

W związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego, dnia 12 i 13 marca 2020r. zawieszam zajęcia w naszej placówce.


Informuję również, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r. nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Więcej informacji na stronie MEN.


W załączeniu zamieszczamy wzór oświadczenia oraz link do strony ZUS z informacjami dotyczącymi dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem dla rodziców dzieci do lat 8, w związku z zamknięciem przedszkola, szkoły z powodu Koronawirusa.


https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033Z poważaniem


Dyrektor


Mirosław Studniewski

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl