Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/23

Uprzejmie informujemy, że na podstawie terminowo złożonych wniosków o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/23 rekrutacja została zakończona. Jednocześnie przypominamy, że uczniów korzystających z dowozów szkolnych i tym samym obligatoryjnie objętych opieką świetlicową obowiązuje również złożenie wniosku. Proszę o bezzwłoczne dopełnienie tego obowiązku.

Administrator

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl