Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 klas 1-3

Administrator

          W piątek 24 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas 1–3. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły oraz wystąpieniem Dyrektora Szkoły. Następnie głos zabrali Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Prof. Cezary Taracha oraz pprzedstawiciel Rady Rodziców Andrzej Jóźwik.

         Po części oficjalnej uczniowie klasy trzeciej przedstawili program artystyczny, który przygotowali pod opieką wychowawczyni P. Agnieszki Bugały. Po części artystycznej Dyrektor Szkoły podziękował uczniom za występ.  Zastępca Wójta oraz Przedstawiciel Rady Rodziców również podziękowali klasie trzeciej, następnie dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w edukację dzieci i młodzieży oraz życzyli wszystkim wspaniałych wakacji. Dzieci zostały obdarowane przez Pana Smolarza słodyczami.  

    W kolejnej części wychowawczynie poszczególnych klas wraz z Dyrekcją Szkoły wręczyły Dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, a także otrzymali wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Został również rozstrzygnięty, trwający przez cały rok, konkurs biblioteczny. Uczniowie otrzymali nagrody również za aktywność i pracę w chórze szkolnym oraz w świetlicy szkolnej, a także za sukcesy sportowe.

      Następnie przedstawiciele klasy 3 w imieniu własnym, kolegów i koleżanek podziękowali wszystkim zebranym za udział w wydarzeniu i życzyli radosnych, bezpiecznych oraz udanych wakacji.

 

 

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl