Sukces Koła Żywego Słowa i Grupy Teatralnej Raz-Dwa-Trzy-My!

Administrator

Rok szkolny się już się kończy ale nasza intensywna i owocna praca trwa!!!

Grupa Teatralna  Raz-Dwa-Trzy-My! jest laureatem Wojewódzkiego Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych  2022 - Turniej Międzypowiatowy w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie!!! Otrzymaliśmy również nominację do Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, który odbędzie się 15.06.20022 . Nominacja do Festiwalu to ogromne wyróżnienie.


Nasza recytatorka Agata Kozieł otrzymała wyróżnienie w   41. Małym Konkursie Recytatorskim – Turnieju Wojewódzkim w Lublinie. Należy dodać, że w Turnieju wzięło udział 75 najlepszych recytatorów z całego województwa.

Niezwykle cieszymy się z sukcesów, które ukoronowały czas wytężonej ( pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeń ) pracy.

Szczegółowe wyniki:

http://www.wok.lublin.pl/wydarzenia/teatr/wojewodzki-przeglad-teatrow-dzieciecych-i-mlodziezowych-2022-turniej-miedzypowiatowy-wyniki

http://www.wok.lublin.pl/wydarzenia/kultura_zywego_slowa/41-maly-konkurs-recytatorski-turniej-wojewodzki-protokol

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl