Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkole w systemie zdalnym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia stacjonarne w naszej szkole zostają czasowo zawieszone i będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W załączeniu informacja na temat organizacji zajęć w naszej szkole. Przedszkole pracuje bez zmian.

Administrator

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl