Ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Bł. Bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie

Dnia 26 listopada 2021 roku o godzinie 8:30 i 9:30 odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Bł. Bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie . W uroczystości tej wzięły udział dwie klasy pierwsze: 1a i 1b, wraz z wychowawcami, Dyrektor Szkoły Podstawowej pan Mirosław Studniewski , pani Wicedyrektor Urszula Zielonka , oraz zaproszeni Rodzice.

Administrator

Uroczystość przebiegała w ramach reżimu sanitarnego. Wszyscy zgromadzeni zadbali o maseczki, dystans i dezynfekcję .

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole.

Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Obecni na ślubowaniu oceniali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu szkoły nastąpiła część oficjalna uroczystości.

Po krótkim przemówieniu Dyrektora Szkoły, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły, którą to przysięgę odebrała pani Wicedyrektor. Następnie Pan Dyrektor pasował każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia, poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem, a pani Dyrektor wręczyła dzieciom legitymacje szkolne. Pan Dyrektor złożył życzenia uczniom, życząc im wielu sukcesów w nauce ,oraz samych piątek i szóstek .

Następie głos zabrali rodzice -przedstawiciele trójek klasowych , którzy wręczyli uczniom pamiątkowe puchary z okazji Ślubowania i Pasowania .

Na zakończenie wychowawczynie złożyły dzieciom życzenia oraz podziękowały Dyrekcji , Rodzicom za przybycie na uroczystość . A na zakończenie zaprosiły dzieci na słodki poczęstunek do swoich klas .

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl