Projekt Edukacyjny "Poznaj Polskę"

W ramach wsparcia, które otrzymaliśmy w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie uczestniczyli w wycieczce do Lublina.

Administrator

Dzięki wsparciu zadania, na podstawie złożonego wniosku z inicjatywy dyrektora szkoły, otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowanie w kwocie 4233zł zł, natomiast wkład własny finansowy wyniósł 1059 zł.

Wycieczka odbyła się w dwóch terminach :

W dniu 5 listopada 2021 roku - na wycieczkę pojechały klasy :1a, 2a, 3a – 57 uczniów, natomiast w dniu 10 listopada 2021 roku - pozostałe klasy :1b ,2b – 27 uczniów .

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wejścia na dziedziniec Zamku Lubelskiego, który znajduje się na niewielkim wzgórzu sąsiadującym z lubelskim Starym Miastem. Następnie przeszliśmy na Stare Miasto. Tutaj widzieliśmy:

· Plac po Farze –z odkrytymi fundamentami po lubelskim kościele.

· Bramę Grodzką – jedna z bram miejskich łączącą Stare Miasto ze Wzgórzem Zamkowym.

· Rynek i zabytkowe kamienice wraz z Trybunałem Koronnym .

· Bramę Krakowską – oryginalną bramę miejską, która stanowi dziś jeden z najważniejszych symboli Lublina.


Uczniowie poznali także legendy związane z Lublinem , między innymi „Legendę o czarciej łapie” i „Legendę o kamieniu nieszczęścia”.

Następnie udaliśmy się do Archikatedry Lubelskiej.

Podczas zwiedzania katedry zwrócono uwagę uczniów na ołtarz główny, malowidła pokrywające sklepienie i chrzcielnicę z XIV wieku . W lewej nawie kościoła uczniowie zobaczyli kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Zwiedziliśmy też zakrystię akustyczną, skarbiec oraz podziemia katedry , gdzie spoczywają zasłużeni biskupi z naszego regionu.

Po obiedzie przejechaliśmy do Muzeum Wsi Lubelskiej. Zwiedzając Skansen uczniowie poznali tradycje , obrzędy , kulturę ,budownictwo lubelskiego regionu z XIX i XX wieku . Obejrzeli wszystkie zabytkowe budynki oraz wyposażenie domostw z ubiegłych wieków.

Założone cele wycieczki zostały zrealizowane. Wybrane punkty – miejsca zaplanowane do zwiedzania: Archikatedra Lubelska oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci.

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl