Niecodzienne Święto Edukacji

Święto Edukacji - to święto nas wszystkich- nauczycieli, uczniów , pracowników oświaty. To dzień, w którym składamy życzenia i mówimy o wartości wykształcenia i codziennego rozwoju. W tym roku 11 października uroczystość w naszej szkole była nadzwyczajna, a to ze względu na wyjątkowych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Prof. Przemysław Czarnek- Minister Edukacji i Nauki ,Pani Teresa Misiuk- Lubelska Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Urbaś- Wójt Gminy Niemce , Pan Marek Podstawka- przewodniczący Rady Gminy Niemce, Pan Prof. Cezary Taracha- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ks. Kan. Robert Brzozowski- proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Dysie, Pan Piotr Pankowski- radny Rady Gminy Niemce , Pani Eliza Michalska- wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Anna Studzińska- dyrektor Gminnego Ośrodka Administracji Szkołami, Pani Magdalena Hunek- przedstawicielka Rady Rodziców oraz Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z Gminy Niemce.

Administrator

Wizyta znamienitych gości była związana z wręczeniem nagród i wyróżnień. Otrzymali je:

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki, Dyplom uznania oraz pamiątkowy

„Laur niepodległości” - Dyrektor Mirosław Studniewski

Medale za Długoletnią Służbę

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

1. Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Pani Małgorzata Aniela Bogucińska

2.Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – Pani Bożena Elżbieta Kądziela

3. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – Pani Magdalena Katarzyna Stawecka

Medale Komisji Edukacji Narodowej

za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania:

1. Pani Agnieszka Ciechan

2.Pani Jadwiga Kicińska

3.Pani Grażyna Wójtowicz

Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty

za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Pani Jadwiga Ewa Gawrońska

Nagrody wręczyli Pan prof. Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki oraz Pani Teresa Misiuk- Lubelska Kurator Oświaty.

Uroczystość miała oprawę artystyczną przygotowaną przez uczniów. Prezentował się zespół artystyczny klas młodszych, chór Madzimuzy oraz Grupa Teatralna Raz-Dwa-Trzy-My! Muzyczno- taneczne życzenia dla wszystkich zaangażowanych w nauczanie i wychowanie dzieci, zostały życzliwie przyjęte przez oglądającą je publiczność, która nagrodziła artystów brawami. Na zakończenie występujących spotkała nie lada gratka- wspólne zdjęcie z Panem Ministrem i Panią Kurator. Zadowolone twarze i uśmiechy niech mówią same za siebie...

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl