UROCZYSTE ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 DLA KLAS PIERWSZYCH

Dnia 1 września 2021 roku o godzinie 9.00, na sali gimnastycznej naszej szkoły ,odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 dla klas pierwszych . Na sali zgromadzili się Rodzice , dzieci z klas 1 ,oraz dyrekcja -pani vice dyrektor Urszula Zielonka , pan dyrektor Mirosław Studniewski, wychowawczynie klas 1 - pani Monika Siegieda i pani Katarzyna Gontarczyk .

Administrator

Pani K.Gontarczyk powitała wszystkich  zebranych, a szczególnie dzieci, które rozpoczynają wielką przygodę ze szkołą oraz ich przejętych i zatroskanych Rodziców.

Następnie głos zabrał pan dyrektor M. Studniewski, który powitał pierwszaków oraz przedstawił wychowawczynie obydwu klas pierwszych. Pani dyrektor U. Zielonka przybliżyła Rodzicom temat dowozu autobusami szkolnymi.Wszyscy życzyli pierwszoklasistom radosnych dni w szkole, wspaniałych kolegów i koleżanek ,samych piątek i szóstek, oraz wielkich sukcesów -

Na zakończenie wychowawczynie odczytały listy dzieci przydzielonych do klas: 1a i 1b, oraz zaprosiły Rodziców i dzieci po części oficjalnej do swoich sal lekcyjnych, gdzie omówiono wszystkie zagadnienia dotyczące organizacji roku szkolnego .

Katarzyna Gontarczyk

Monika Siegieda

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl