Uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niemce

W dniu 25.08.2021 r w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Niemce za rok szkolny 2020/2021. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Niemce Pan Krzysztof Urbaś , Radna Gminy Niemce Pani Magdalena Urbaś , dyrekcja ZPO w Ciecierzynie, grono pedagogiczne , uczniowie uhonorowani stypendiami oraz ich rodzice. Uroczystość była też okazją do prezentacji niektórych osiągnięć utalentowanych dzieci i młodzieży z naszej placówki.

Administrator

Stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymali: Michał Greguła, Dawid Hosman, Marta Lęgieć , Adam Rudzki

Stypendia za osiągnięcia w sporcie otrzymali: Aleksandra Włodarczyk, Martyna Zacharek, Milena Grzegorczyk, Marta Lęgieć, Oliwia Kotowska, Anna Piotrowska , Adam Gułaś, Jakub Gizicki, Maciej Nieradka, Wojciech Patyra, Maciej Gnioska, Jakub Stachniak , Kacper Ziemichód

Stypendiami za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej wyróżnieni zostali:

w dziedzinie muzyki: Barbara Błaszczyk, Piotr Gajos, Wiktoria Jakubas , Lara Pankowska, Zuzanna Stefaniak , Hanna Wieczorek, Bartłomiej Gawroński

w dziedzinie muzyka i teatr: Gabriela Stawecka

w dziedzinie teatr: Agata Kozieł

w dziedzinie taniec: Martyna Stefaniak

Pan Dyrektor Studniewski wręczył także medale „Goralki” za najlepsze wyniki na egzaminie ósmoklasisty : Dawidowi Hosmanowi , Michałowi Gregule, Marcie Lęgieć , Adamowi Rudzkiemu , Jerzemu Gizickiemu.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl