„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia „Doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie, 21-003 Ciecierzyn 121 realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie

Administrator

Informujemy, ze do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.08.2021 zostały złożone 3 oferty na realizację zamówienia na „Doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie, 21-003 Ciecierzyn 121 realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.

W wyniku postępowania ofertowego na realizację w/w zamówienia wyłoniono firmę:

Multi Frigo Sp. Z o. o.

ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin

NIP 712-26-31-001

Regon 004201422

oferującą wykonanie zamówienia, zgodnie z jego warunkami na kwotę brutto 111 380,14 zł, w tym podatek VAT 20 827,18 zł. Oferta tej firmy została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę.


Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl