SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI DZIECI ZAPISANYCH DO PRZEDSZKOLA W CIECIERZYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Rodzice, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania organizacyjne z wychowawczyniami grup, które odbędą się w dniu 31 sierpnia o godz. 17.00w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne, osoby uczestniczące w spotkaniu prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego oraz o ograniczenie liczby osób obecnych na zebraniu (jeden rodzic do jednego dziecka). Wejście na spotkanie drzwiami dla przedszkola. Listy dzieci z poszczególnych grup, umieszczone będą przy wejściu do budynku przedszkola oraz na drzwiach poszczególnych grup. Przydział sal w załączniku.

Administrator


Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl