Lista kandydatów zakwalifikowanych w wyniku postępowania uzupełniającego do Przedszkola w Ciecierzynie na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola w Ciecierzynie na rok szk. 2021/2022 w wyniku postępowania uzupełniającego.

Administrator

Przypominamy również, że zgodnie z Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022, w dniach 21 - 25 czerwca należy złożyć potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia (dokument do pobrania ze strony www.zpociecierzyn.pl z zakładki „rekrutacja” – „rekrutacja uzupełniająca do przedszkola” lub przy wejściu do budynku szkoły). Potwierdzenie woli przyjęcia można składać drogą elektroniczną na adres szkola@zpociecierzyn.pl wpisując w tytule „potwierdzenie woli zapisu do przedszkola” lub osobiście do urny na dokumenty stojącej przy wejściu do budynku w godzinach 7.00 – 16.00.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości dnia 28 czerwca 2021 .


Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl