Organizacja nauki w systemie hybrydowym dla klas 4-8 w Szkole Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie obowiązująca w dniach 17- 28 maja 2021 r.

1. Zajęcia od 17.05.2021r. dla uczniów klas 4-8 odbywają się w systemie hybrydowym w następującym porządku: Więcej informacji w dalszej części posta.

Administrator

-W dniach 17 – 18 - 19 maja nauka stacjonarna dla kas 5, 7A, 8A, 8B.

-W dniach 17-18-19 maja nauka zdalna dla klas: 4, 6A, 6B, 7B.

- W dniach: 20-21 i 24 maja nauka stacjonarna dla klas: 4, 6A, 6B, 7B.

- W dniach: 20-21 i 24 maja nauka zdalna dla klas: 5, 7A, 8A, 8B.

- W dniu 28 maja nauka stacjonarna dla klas 4, 5, 6A, 7B.

- W dniu 28 maja nauka zdalna dla klas: 6B, 7A, 8A, 8B.

- W dniach 25- 26 – 27 maja odbywają się egzaminy klas 8.

Uczniowie pozostałych klas ( 1-7 ) w tych dniach są zwolnieni z zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

2. Zajęcia realizowane są zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

3. Uczniowie klas 1-3 kontynuują  naukę w systemie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego na dotychczasowych zasadach i ustaleniach.

4. Przydział sal: Ia-16, Ib-18, II- 6, IIIa- 17, IIIb- 102, IV- 204, V-201, VIa- 203, VIb- 202, VIIa- 03, VIIb-04, VIII a- 204, VIIIb- 103.

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl