POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA WOLNE MIEJSCA DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. BPA WŁADYSŁAWA GORALA W CIECIERZYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, ze w terminie 06 - 11 maja 2021 r. rodzic/opiekun prawny może jeszcze złożyć wniosek w celu zapisania dziecka do kl. I szkoły podstawowej na r. szk. 2021/202– dotyczy kandydatów, zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły, w tym zamieszkałych poza terenem Gminy Niemce.

Administrator

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologicznąmając na względzie ograniczenie niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID 19 informujemy, że przyjęliśmy następujące rozwiązania organizacyjne związane z rekrutacją:

1.     Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. 1 oraz stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. dostępne będą do wydruku na stronie internetowej www.zpociecierzyn.plw zakładce REKRUTACJA – rekrutacja do klasy 1 - załączone pliki – Wniosek o przyjęcie do kl 1 dziecka spoza obwodu S.P. Ciecierzyn/Uchwała kryteria do szkoły + oświadczenie. Druki będą dostępne także na stoliku w korytarzu szkolnym zaraz przy wejściu do ZPO w Ciecierzynie, bez konieczności wchodzenia do dalszej części budynku.

2.     Wypełnione dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres email szkoły szkola@zpociecierzyn.pl(skany lub zdjęcia uzupełnionych dokumentów) wpisując w temacie „rekrutacja uzupełniająca do klasy 1”, lub wrzucić do urny znajdującej się na stoliku w korytarzu szkolnym w godz. 8.00 – 15.00.

3.     Dnia 17 maja 2021r. o godz. 12:00podamy do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie oraz w aktualnościach na stronie placówki www.zpociecierzyn.pllistę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy 1 S.P. w Ciecierzynie. 

4.     W terminie Od 17maja 2020 r. godz. 12.00 do 20 maja 2021 r. (w godzinach 7.00 – 15.00) pocztą elektroniczną (w tytule wpisując „potwierdzenie woli zapisu do kl. 1”)lub osobiście, rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 potwierdzają wolę zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie w postaci pisemnego oświadczenia. Potwierdzenie woli zapisu dostępne do pobrania na stronie www.zpociecierzyn.pl w zakładce rekrutacja – rekrutacja do klasy 1 – załączone pliki – potwierdzenie woli przyjęcia do kl. 1 lub na stoliku w korytarzu szkolnym zaraz przy wejściu do ZPO w Ciecierzynie.

5.     Dnia 21 maja 2020 r., o godz. 12:00podana zostanie do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie oraz na stronie internetowej szkoły przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy 1 S.P. w Ciecierzynie.

6.     Szczegółowe wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się telefonicznie z sekretariatem szkoły: 81 7561310 lub 81 7563767

 

Załączone pliki

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl