Organizacja pracy placówki od dnia 4 maja

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Zajęcia zorganizowane będą w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa (obowiązujące procedury w załączniku). Przedszkole pracuje stacjonarnie. Sposób edukacji klas IV - VIII do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Administrator

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl