"Przyjaciele Zippiego" w przedszkolu

W naszym przedszkolu zależy nam na tym, aby dobrze przygotować dzieci do szkoły. Chcemy, by nasi podopieczni dużo wiedzieli, byli gotowi zacząć czytać i ładnie pisać. Wiemy też, że nauka i dobre oceny to nie wszystko - że może nawet ważniejsze jest dobre samopoczucie dziecka, jego relacje z innymi, umiejętność szukania rozwiązań. Chcemy, by nasze przedszkolaki potrafiły radzić sobie ze swoimi uczuciami, umiały rozwiązywać drobne konflikty z kolegami i wiedziały, jak zachować się w trudnych sytuacjach. By czuły się bezpieczne, szczęśliwe, kompetentne i miały dobre relacje z kolegami i dorosłymi.

Administrator

Od października 2019 roku dwie starsze grupy przedszkolne uczestniczą w programie „Przyjaciele Zippiego”. To program profilaktyczny realizowany na całym świecie, od wielu lat także w Polsce. Promuje zdrowie emocjonalne małych dzieci. Opowiada o patyczaku Zippim i jego dziecięcych przyjaciołach. Składa się z 24 spotkań, prowadzony jest przez przeszkolonego specjalistę: w naszej szkole spotkania realizuje psycholog szkolny, Aleksandra Kata. Uzupełnieniem programu są ćwiczenia domowe. Do każdej z sześciu części programu opracowane zostało jedno ćwiczenie do wykonania w domu.

Program składa się z sześciu połączonych ze sobą części, dotyczących:

- rozpoznawania i radzenia sobie z uczuciami;

- rozwijania umiejętności komunikacyjnych: słuchania i wypowiadania się oraz szukania pomocy;

- nawiązywania i utrzymywania przyjaźni;

- rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przemocą;

- radzenia sobie ze zmianą i żałobą;

- wspierania innych w przeżywanych trudnościach.

W programie „Przyjaciele Zippiego” dorosły nie mówi dzieciom, co mają robić: wykorzystuje ich dotychczasową wiedzę, skłania do dzielenia się przemyśleniami i dobrymi rozwiązaniami, motywuje do poszukiwania nowych. Prowadzący zachęca dzieci do korzystania z dobrych, konstruktywnych rozwiązań i wymyślania nowych. Dzieci ćwiczą dobieranie rozwiązań, które pomagają nie tylko im, ale także uwzględniają dobro innych.

Program jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji, co oznacza, że naukowo dowiedziono, że dzieci uczestniczące w programie lepiej radzą sobie z trudnościami, mają większą samoświadomość, wykazują się większą empatią i samokontrolą, nawiązują lepsze relacje, mają lepsze wyniki w nauce. Te same badania wskazują również na poprawę atmosfery w klasie oraz zmniejszenie agresji i przemocy. Ponad milion dzieci na całym świecie wzięło już udział w zajęciach programu „Przyjaciele Zippiego”. Wielu rodziców i nauczycieli miało okazję dostrzec, jakie jest oddziaływanie programu na dzieci. Coraz więcej jest też dowodów potwierdzających, że to oddziaływanie utrzymuje się co najmniej do okresu dorastania.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie internetowej: www.pozytywnaedukacja.pl.

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl