MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

Nasza szkoła została objęta projektem pt. „Mała książka – wielki człowiek”, który jest skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Głównym celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych, wyrobienie nawyków czytelniczych oraz rozbudzenie miłości do książek. Uczniowie klasy I a i I b otrzymali darmowe wyprawki czytelnicze, a w niej: „Pierwsze abecadło”, kreatywny alfabet, poradnik dla rodziców i opiekunów podpowiadający, jak wspierać dziecko w nauce czytania. Chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpania z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Spotkanie z pierwszakami i przekazanie prezentów miało uroczysty charakter.

Administrator

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl