Zapisy do klasy 1 dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2021/2022, w dniach od 15 lutego 2021r. do dnia 12 marca 2021 r. przyjmujemy na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej szkoły podstawowej z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (miejscowości: Ciecierzyn, Baszki, Boduszyn, Bystrzyca Kolonia, Dziuchów, Elizówka, Ludwinów, Łagiewniki, Swoboda). Więcej informacji w dalszej części posta.

Administrator

Zgłoszenia rodziców przyjmowane są w formie druków (do pobrania ze strony www.zpociecierzyn.pl w zakładce „rekrutacja– rekrutacja do klasy pierwszej”, w sekretariacie szkoły lub przy wejściu do budynku placówki).  Dokumenty prosimy składać w formie papierowej do urny umieszczonej przy wejściu głównym, w godz. 7.00-16.00 lub drogą elektroniczną w formie scanów na adres szkola@zpociecierzyn.pl podając w temacie „zgłoszenie do klasy 1”), bądź za pośrednictwem poczty na adres: 

Zespół Placówek Oświatowych 

21 -003 Ciecierzyn 

z dopiskiem „Zgłoszenie do kl.1”


Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl