Spotkanie edukacyjne - Sądowy Uniwersytet dla szkół

W dniu 10 stycznia 2020 roku do Sądu Okręgowego w Lublinie przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie na spotkanie w ramach programu Sądowy Uniwersytet dla Szkół. W spotkaniu wzięło udział 20 uczniów z klasy VIa, 5 uczniów z klasy VIb, oraz po dwoje uczniów z klas VIIa, VIIb i VIII, którzy uczestniczą w projekcie „Mediacje rówieśnicze”.

Administrator

Sądowy Uniwersytet dla Szkół otworzyła Wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Wiesława Stelmaszczuk – Taracha, która zapoznała dzieci ze strukturą sądownictwa w Polsce oraz zasadami zachowania w sądzie. Spotkanie odbyło się zgodnie z harmonogramem. Zajęcia prowadziła Agnieszka Sikora sędzia w stanie spoczynku oraz Krzysztof Kuchciak prokurator w stanie spoczynku. W spotkaniu z uczniami wziął także udział Zastępca Kuratora Okręgowego w Lublinie Grzegorz Szymanek. Podczas wizyty w sądzie dzieci zostały zapoznane z podstawowymi wiadomościami na temat organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania. Poza tym poruszono kwestie związane z odpowiedzialnością za czyny karalne i przestępstwa. Uczniowie poznali zawody prawnicze oraz drogę dojścia do zawodu sędziego. Przeprowadzona została symulacja rozprawy karnej w sprawie o rozbój. Inscenizacje procesu karnego odegrali studenci z Koła Naukowego Prawa Karnego Porównawczego UMCS w Lublinie. Uczestnicy spotkania zwiedzili gmach sądu. Następnie przybliżono im zawód kuratora, instytucję nadzoru kuratorskiego oraz środki wychowawcze i poprawcze przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Spotkanie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń uczestnikom spotkania oraz symbolicznych prezentów. Wizyta uczniów w sądzie miała walor edukacyjny i prewencyjny.

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl