Sukcesy w Konkursie Planistycznym w ramach działania Future City Game

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś ogłosił wyniki konkursu planistycznego przeprowadzonego wśród dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Administrator

Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce, którzy podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe: kategoria I – klasy 4-6, kategoria II – klasy 7-8. W ramach konkursu uczniowie mieli do wykonania pracę plastyczną na temat: „Jak wyobrażasz sobie w przyszłości zagospodarowanie terenów Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce?” Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyróżniła 10 prac oraz przyznała dwie nagrody główne grupowe.

Wyróżnienia z naszej szkoły otrzymały:

1. Weronika Radczuk

2. Anita Wasilewska

3. Wiktoria Sołtys

Nasza szkoła otrzymała nagrodę główną grupową w I kategorii wiekowej (klasy 4-6).

      Prace Wiktorii Sołtys i Weroniki Radczuk zostały zakwalifikowane do wystawy. Oto jak dziewczyny wyobrażają sobie przyszłość Rynku Elizówka:


- Wiktoria Sołtys ze Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. bł. Bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie, opis pracy: „Rynek Elizówka w przyszłości będzie oferował wiele nowych miejsc pracy. Miejsce będzie przyjazne dla kupujących, których z pewnością przyciągnie wiele atrakcji: plac zabaw dla dzieci, usługi, różnorodne sklepy i dużo zieleni. Największą atrakcją będzie kino samochodowe”.


- Weronika Radczuk ze Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie, opis pracy: „W przyszłości na terenie „Giełdy” mogłyby powstać nowe galerie handlowe z tarasami widokowymi. W centrum miejsca, w jednej z hal może powstać Muzeum Maszyn Rolniczych. Kupujących przyciągać będą także kawiarnie, cukiernie i restauracje. Na obrzeżach mógłby znajdować się park, a w nim „Mini ZOO” z różnymi zwierzętami, np. alpakami. Dla bardziej aktywnych znajdą się ścieżki rowerowe.


Uczennice do konkursu przygotowała pani Magdalena Stawecka

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl