Wewnętrzne procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie w czasie epidemii, obowiązujące od 1 września 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, obowiązujące od 1 września 2020 r.

Administrator

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl