Rekrutacja do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie Państwa informujemy, iż ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną rekrutacja uczniów do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2020/21 będzie odbywać się drogą e-mailową. Wypełnione wnioski należy przesyłać na adres mailowy: szkola@zpociecierzyn.pl. ,do 15 lipca 2020 roku. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych wniosków.

Administrator

Jednocześnie przypominamy , że zgodnie z obowiązującym regulaminem świetlicy szkolnej zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla uczniów pozostających w szkole dłużej ze względu na :

1. Czas pracy zawodowej rodziców- na wniosek rodziców. Dotyczy to głównie uczniów klas 1-3 lub starszych, którzy nie mogą samodzielnie wracać do domu ze względu na niebezpieczną drogę do domu.

2. Organizację dowozu do szkoły . W tym przypadku obowiązuje bezwarunkowe złożenie wniosków do świetlicy przez wszystkich rodziców uczniów, których dzieci korzystają z dowozów. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły ani poza nią.

3. Inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, np. oczekiwanie na zajęcia pozalekcyjne. (Składanie wniosków uzupełniających po ustaleniu szkolnego planu lekcji)

4. Na prośbę wielu rodziców, w roku szkolnym 2020/21 świetlica będzie czynna w godzinach : 6.30- 17.00

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl