Rekrutacja do klasy I

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. BPA WŁADYSŁAWA GORALA W CIECIERZYNIE DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie informuje, że w dniach od 23 marca 2021 do 31 marca 2021 można składać wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce – mając na względzie ograniczenie niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID 19 informujemy, że przyjęliśmy następujące rozwiązania organizacyjne związane z rekrutacją:

1.     Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. 1 oraz stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. dostępne będą do wydruku na stronie internetowej zpociecierzyn.pl w zakładce REKRUTACJA – rekrutacja do klasy 1 - załączone pliki – Wniosek o przyjęcie do kl 1 dziecka spoza obwodu S.P. Ciecierzyn/Uchwała kryteria do szkoły + oświadczenie. Druki będą dostępne także na stoliku w korytarzu szkolnym zaraz przy wejściu do ZPO w Ciecierzynie, bez konieczności wchodzenia do dalszej części budynku.

2.     Wypełnione dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres email szkoły szkola@zpociecierzyn.pl(skany lub zdjęcia uzupełnionych dokumentów) wpisując w temacie „rekrutacja do klasy 1”, lub wrzucić do urny znajdującej się na stoliku w korytarzu szkolnym w godz. 8.00 – 15.00.

3.     Dnia 13 kwietnia 2021 r. o godz.12.00 podamy do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie oraz w aktualnościach na stronie placówki www.zpociecierzyn.pllistę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy 1 S.P. w Ciecierzynie. 

4.     W terminie od 13 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 do dnia 15 kwietnia 2021 r. pocztą elektroniczną do godz. 24.00, osobiście do godz. 14:00, rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 potwierdzają wolę zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie w postaci pisemnego oświadczenia. Potwierdzenie woli zapisu dostępne do pobrania na stronie www.zpociecierzyn.plw zakładce rekrutacja – rekrutacja do klasy 1 – załączone pliki – potwierdzenie woli przyjęcia do kl. 1 lub na stoliku w korytarzu szkolnym zaraz przy wejściu do ZPO w Ciecierzynie. Forma składania wypełnionego dokumentu jak w pkt.2.

5.     Dnia 16 kwietnia 2021r. o godz. 12.00 podana zostanie do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie oraz na stronie internetowej szkoły przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy 1 S.P. w Ciecierzynie.

6.     W przypadku problemów i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 81 7561310 lub 81 7563767

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl