Sprostowanie dot. podręczników do religii

Podana informacja o tytule podręcznika do religii dla klasy I jest tytułem programu nauczania. Tytuł samego podręcznika to: „Bóg naszym Ojcem” red. ks. Piotr Goliszek, wyd. Gaudium.

Administrator

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl