Doradztwo zawodowe – Słów kilka na początek czyli co powinien wiedzieć

Ósmoklasista i jego Rodzic na chwilę przed końcem szkoły podstawowej

Zachęcam Rodziców i Uczniów do zapoznania się z prezentacją pani konsultant ds. doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Iwony Lipiec :


Wybór szkoły ponadpodstawowej – ważne informacje dla rodziców i uczniów.


link: https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10502

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl