Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2022/2023 można składać do skrzynki umieszczonej w przedsionku szkoły lub osobiście w sekretariacie szkoły do końca tego roku szkolnego, tj. do 24 czerwca 2022r.

  Druki wniosków znajdują się w przedsionku szkoły lub można pobrać je poniżej.

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem, zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  1. Czas pracy zawodowej obojga rodziców- na wniosek rodziców. Dotyczy to uczniów klas 1-3 lub w wyjątkowych sytuacjach także uczniów klasy 4 ( jeżeli będą wolne miejsca).
  2. Organizację dojazdu do szkoły ( dowóz autobusem szkolnym).
  3. Inne okoliczności wymagające opieki świetlicowej, np. oczekiwanie na pozalekcyjne zajęcia szkolne.

Załączone pliki

Załączone zdjęcia

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl