REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/22

Na podstawie terminowo złożonych wniosków i zgodnie z regulaminem, do świetlicy szkolnej zostali przyjęci : Uczniowie z klas 1-4. Uczniowie z klas 1-8, korzystający z dowozów autobusem szkolnym. Uczniowie z klas 1-8, oczekujący na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Ze względu na brak wolnych miejsc uczniowie z klas 5-8 , nie objęci dowozem szkolnym, nie zostali przyjęci do świetlicy szkolnej, za co przepraszamy. Dyrekcja i wychowawcy świetlicy szkolnej

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
tel. 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
szkola@zpociecierzyn.pl