Dzisiaj jest Poniedziałek. 26 lutego 2018. Imieniny obchodzą Aleksander, Bogumił, Cezariusz, Dionizy, Mirosław, Nestor.
Ciechan Agnieszka

Ciechan Agnieszka

piątek, 28 października 2016 18:14

Zadania pedagoga

Do zadań pedagoga szkolnego należy :

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

piątek, 28 października 2016 18:10

Godziny pracy pedagoga

GODZINY PRACY PEDAGOGA

AGNIESZKA CIECHAN

gabinet nr 7 (parter szkoły)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 15.00

8.45 – 12.30

9.00 – 14.15

9.00 – 15.00

 

8.45 – 12.30

Kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym odbywa się za pośrednictwem sekretariatu  -   81 756 13 10